Pierwsza urzędowa wzmianka o istnieniu Bielawy (Bela, Bila) pochodzi z 11 stycznia 1288 roku.