Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Bielawy

Weronika Karwacka

Prezes TPB

prof. Ryszard Waksmund

Wiceprezes TPB

Halina Górzyńska

Skarbnik

Kamil Guzara

Sekretarz

Grażyna Piotrowska

Członek Zarządu

Tomasz Kowalczyk

Członek Zarządu

Piotr Szkudlarek

Członek Zarządu
1
2
3
4
5
6
7
manag tpb 5 2023
1

Weronika Karwacka

2

Ryszard Waksmund

3

Halina Górzyńska

4

Kamil Guzara

5

Grażyna Piotrowska

6

Tomasz Kowalczyk

7

Piotr Szkudlarek

Statut Stowarzyszenia TPB

Wpisowe wynosi 10 zł. Roczną składkę członkowską w wysokości 20 zł prosimy wpłacać na konto:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie, nr 96 9527 0007 0011 3726 2000 0001