Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Bielawy

Weronika Karwacka

Prezes TPB

prof. Ryszard Waksmund

Wiceprezes TPB

Barbara Tysz

Sekretarz

Halina Górzyńska

Skarbnik

Danuta Myśliwiec

Członek Zarządu

Andrzej Świętczak

Członek Zarządu

Piotr Szkudlarek

Członek Zarządu
1
2
3
4
5
6
7
wojciech karwacki 2022 03 22 walne zebranie tpb 12
1

Weronika Karwacka

2

Ryszard Waksmund

3

Danuta Myśliwiec

4

Barbara Tysz

5

Halina Górzyńska

6

Andrzej Świętczak

7

Piotr Szkudlarek

Statut Stowarzyszenia TPB

Wpisowe wynosi 10 zł. Roczną składkę członkowską w wysokości 20 zł prosimy wpłacać na konto:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie, nr 96 9527 0007 0011 3726 2000 0001