Ewa Glura – Honorowy Prezes TPB, tytuł przyznany 23 marca 2018 r.

Krzysztof Pludro – Honorowy Członek TPB, tytuł przyznany  27 marca 2009 r.

Tadeusz Dzigoński – Honorowy Członek TPB, tytuł przyznany 23 marca 2018 r.

Tadeusz Łazowski – Honorowy Członek TPB, tytuł przyznany w 2019 r.

Emilian Kupiec – Honorowy Członek TPB, tytuł przyznany 11 maja 2021 r.

Tadeusz Drapich – Honorowy Członek TPB, tytuł przyznany 22 marca 2022 r.

Barbara Lesiewicz – Honorowy Członek TPB, tytuł przyznany 28 marca 2023 r.

Jan Gładysz – Honorowy Członek TPB, tytuł przyznany 28 marca 2023 r.