Punktem wyjścia do powstania Towarzystwa Przyjaciół Bielawy był prawdopodobnie list, który pojawił się w Krośnie, a jego zawartość dotyczyła pomysłu utworzenia w Bielawie swoistego koła pionierów. Organizacja miała skupiać ludzi, przede wszystkim starszych mieszkańców, których przeżycia, zdjęcia i pamiątki miały stać się początkiem do utworzenia w przyszłości bielawskiego muzeum.
I tak… Na wniosek ówczesnej naczelnik miasta – Krystyny Wojciechowskiej, 3 marca 1977 roku odbyło się spotkanie miejscowych działaczy i sympatyków miasta, które zaowocowało utworzeniem Towarzystwa Przyjaciół Bielawy. Pierwszym przewodniczącym Towarzystwa został Ludwik Trzepla, wiceprzewodniczącymi: Jan Weznerowicz i Zbigniew Głodowski, zaś sekretarzem – Janusz Woźniak.

W 1978 r. wydana została pierwsza polska monografia Bielawy, której autorem był Kazimierz Tłokiński. 13 grudnia 1981 r. po wprowadzeniu w kraju stanu wojennego TPB zostało zawieszone. Zaś 11 grudnia 1996 r., po 15-letniej przerwie, zostało reaktywowane staraniami dawnych członków. Wówczas prezesem TPB został Wojciech Tłokiński. Po nim funkcję tę przejął Andrzej Świętczak, następnie Ewa Glura, a później Lilianna Rządeczko. Dziś funkcję prezesa pełni Weronika Karwacka.
Licząc od daty założenia, w 2022 roku Towarzystwo Przyjaciół Bielawy będzie obchodziło swoje 45-lecie.
Oprac. W. Karwacka

 • 2022

  45-lecie TPB

  W 2022 roku Towarzystwo Przyjaciół Bielawy obchodziło swoje 45-lecie.

 • 1996

  Reaktywacja

  11 grudnia 1996 r., po 15-letniej przerwie, zostało reaktywowane staraniami dawnych członków. Wówczas prezesem TPB został Wojciech Tłokiński. Po nim funkcję tę przejął Andrzej Świętczak, następnie Ewa Glura, a później Lilianna Rządeczko. Dziś funkcję prezesa pełni Weronika Karwacka.

 • 1981

  Zawieszenie działalności

  13 grudnia 1981 r. po wprowadzeniu w kraju stanu wojennego TPB zostało zawieszone.

 • 1978

  Pierwsza monografia Bielawy

  W 1978 r. wydana została pierwsza polska monografia Bielawy, której autorem był Kazimierz Tłokiński.

 • 1977

  Powstanie Towarzystwa Przyjaciół Bielawy

  I tak… Na wniosek ówczesnej naczelnik miasta – Krystyny Wojciechowskiej, 3 marca 1977 roku odbyło się spotkanie miejscowych działaczy i sympatyków miasta, które zaowocowało utworzeniem Towarzystwa Przyjaciół Bielawy. Pierwszym przewodniczącym Towarzystwa został Ludwik Trzepla, wiceprzewodniczącymi: Jan Weznerowicz i Zbigniew Głodowski, zaś sekretarzem – Janusz Woźniak.

 • 1977

  Początki

  Punktem wyjścia do powstania Towarzystwa Przyjaciół Bielawy był prawdopodobnie list, który pojawił się w Krośnie, a jego zawartość dotyczyła pomysłu utworzenia w Bielawie swoistego koła pionierów. Organizacja miała skupiać ludzi, przede wszystkim starszych mieszkańców, których przeżycia, zdjęcia i pamiątki miały stać się początkiem do utworzenia w przyszłości bielawskiego muzeum.