22 lipca 1983 roku w bielawskim parku nastąpiło otwarcie muszli koncertowej z widownią na 300 miejsc.