Czy wiesz, że…

22 lipca 1983 roku w bielawskim parku nastąpiło otwarcie muszli koncertowej z widownią na 300 miejsc.

Ta data zbiegła się ze zniesieniem w Polsce stanu wojennego (który zawieszony był od grudnia 1982 r.) Życie kulturalne w Bielawie również wracało do życia, m.in. wznowiono wydawanie Krosna (1 marca 1983 r.), powstała Scena B pod szyldem Teatru Robotniczego. Muszla koncertowa w parku miała być udostępniona szerszej publiczności i miała służyć prezentacji lokalnych zespołów. Odbywały się tam również dożynki.

Jaka jest historia muszli koncertowej w Parku Miejskim?
Budowla została zaprojektowana i wykonana pod kierownictwem Stanisława Bohdanowicza (z Jego czynnym udziałem). Skąd pomysł? Zrodził się w 1960 r., kiedy p. Stanisław odwiedzał swoje rodzinne strony. Budowla była odwzorowaniem muszli koncertowej w Dyneburgu.

W 1961 r. ruszyła budowa muszli koncertowej w Ośrodku Wczasów Świątecznych w Ostroszowicach. Kiedy ten ośrodek wypoczynku „Bielbawu” został zamknięty, muszlę przeniesiono do parku w Bielawie. Niestety miejsce to dewastowano i muszlę po latach rozebrano.

oprac. W. Karwacka