Miło nam poinformować, że tytuł laureata w kategorii szkół podstawowych powiatu dzierżoniowskiego drugiej edycji wakacyjnego konkursu „Pocztówka z Bielawy”, zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Bielawy, otrzymał Krystian Majak ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie. Rysunek Krystiana posłużył zatem do projektu pocztówki z Bielawy. Zwycięzca, oprócz pamiątkowych pocztówek, otrzymał publikacje wydane przez TPB. Nadesłane prace oceniało jury w składzie: Jadwiga Stępień, Tadeusz Łazowski i Wojciech Karwacki. W kategorii szkół ponadpodstawowych nie przyznano wyróżnienia. Zapraszamy do kolejnej edycji konkursu za rok!

oprac. W. Karwacka