Walne zgromadzenie członków TPB

11 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Bielawy. Podczas spotkania wręczono nowym członkom TPB legitymacje członkowskie. Walne Zgromadzenie postanowiło przyznać tytuł Honorowego Członka Towarzystwa Przyjaciół Bielawy Panu Emilianowi Kupcowi za wieloletnią działalność w Towarzystwie oraz zasługi dla naszego miasta. Ponadto, omówiono i przyjęto m.in. sprawozdanie z działalności TPB i sprawozdanie finansowe za rok 2020, a także protokół Komisji Rewizyjnej. Członkowie TPB zaakceptowali plan pracy oraz plan finansowy na bieżący rok. Wstępnie na początek czerwca zaplanowano spotkanie promujące album „Bielawa wczoraj i dziś II” autorstwa Tadeusza Łazowskiego i Rafała Brzezińskiego.
Przyjęta została również uchwała dotycząca składki członkowskiej. Od bieżącego roku będzie ona wynosiła 20 zł.

oprac. W. Karwacka