Walne Zgromadzenie 22.06.2022

22 czerwca w siedzibie TPB odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Bielawy. Prezes TPB przywitała zgromadzonych oraz powitała nowych członków TPB: Stefana Łuczyńskiego, Marię i Wacława Wilińskich oraz Magdalenę Murczak. Uchwalono nowy Statut TPB.