Spotkanie z Anną Grużlewską

Jako sekcja historyczna TPB staramy się spotykać z osobami, które dzielą z innymi swoje pasje związane z historią naszego regionu. Taką osobą jest dr Anna Grużlewska, która od wielu lat zajmuje się problematyką żydów na przedgórzu sudeckim.
Spotkanie z panią Anną odbyło się w naszej siedzibie 10 maja 2024 roku i dotyczyło książki jej autorstwa Polska Jerozolima 1945-1950. Fenomen żydowskiego osiedla w powiecie dzierżoniowskim. Publikacja zawieraj setki unikalnych zdjęć z obszernymi opisami dotyczącymi społeczności żydowskiej w dolnośląskich miejscowościach: Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce, Piława Górna i Niemcza w latach 1945-1950. Wykład i dyskusja trwały prawie dwie godziny. W tym czasie można było jedynie nakreślić ramy tego interesującego tematu, który warto by było rozwinąć na kolejnych spotkaniach naszej sekcji. Jest nam również niezmiernie miło, że Pani Anna została członkiem naszego Towarzystwa.

spotkanie d

spotkanie b
spotkanie c
spotkanie a