Puzzle z widokami Bielawy

Członkowie TPB jako pierwsi testerzy puzzli z widokami Bielawy.
Towarzystwo Przyjaciół Bielawy na próbę zleciło wyprodukowanie po jednym egzemplarzu puzzli z widokami Bielawy: 260 el. i 500 el. A oto efekt…

oprac. W. Karwacka