Na dachu którego budynku w Bielawie znajduje się ten stary wiatrowskaz z datą 1894?

Na szczycie którego budynku w Bielawie znajduje się ta data i co może oznaczać? Podpowiem, że zagadka związana jest z dzisiejszym dniem…

Nad drzwiami którego budynku w Bielawie znajdowała się jeszcze niedawno ta data?

Czyje to inicjały i co oznacza data? Gdzie możemy zobaczyć tę płytę?

Jest taki budynek w Bielawie, na którego zwieńczeniach obu ścian znajduje się data 1897 – prawdopodobnie rok budowy. O który budynek chodzi?

Na którym budynku w Bielawie znajdują się te daty i co oznaczają?

Który budynek w Bielawie zdobi ta nisza z posągiem Hermesa? Czyje inicjały skrywa tarcza i co oznacza ta data?

Dziś naprawdę trudna zagadka…

Pod jakim adresem w Bielawie znajduje się budynek, do którego prowadzą te tajemnicze drzwi? Czyje inicjały skrywają?

Gdzie w Bielawie znajduje się ta brama i czyje inicjały w sobie skrywa?

Gdzie wykonano to historyczne ujęcie?

Gdzie w Bielawie znajduje się budynek przedstawiony na starej fotografii?