Wyniki konkursu Pocztówka z Bielawy

Na konkurs wpłynęło ponad trzydzieści prac, głównie fotografii, w większości od uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu dzierżoniowskiego. Zadaniem było uchwycenie miejsca w Bielawie do wyboru poprzez zdjęcie, pracę plastyczną lub graficzną. Praca ta miała posłużyć jako projekt do wydania pocztówki z Bielawy.
Jury konkursu w składzie: Jadwiga Stępień, Tadeusz Łazowski i Wojciech Karwacki, przyznało tytuł laureata w kategorii szkół ponadpodstawowych Annie Mądrzak z Liceum Ogólnokształcące nr I im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie. Zwyciężczyni otrzymała komplet wydanych pocztówek, dyplom oraz publikacje TPB. Jury przyznało także w tej kategorii wiekowej wyróżnienie uczennicy Małgorzacie Tęczy, również z tej szkoły.
W kategorii szkół podstawowych Jury konkursu nie przyznało zwycięskiego miejsca, jednak postanowiło wyróżnić pracę Mai Wolskiej ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie. Wszystkie wyróżnione osoby otrzymały pamiątkową pocztówkę, dyplom oraz publikacje TPB.
Już teraz zapraszamy wszystkich uczniów do kolejnej edycji konkursu za rok!

oprac. W. Karwacka