Walne Zgromadzenie Członków TPB

We wtorek 22 marca w auli Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Bielawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Bielawy. Podczas spotkania wręczono nowym członkom TPB legitymacje członkowskie. Ponadto, omówiono i przyjęto m.in. sprawozdanie z działalności TPB i sprawozdanie finansowe za rok 2021, a także protokół Komisji Rewizyjnej. Członkowie TPB zaakceptowali plan pracy oraz plan finansowy na bieżący rok. Uchwałą Walnego Zgromadzenia postanowiono przyznać tytuł Honorowego Członka Towarzystwa Przyjaciół Bielawy Panu Tadeuszowi Drapichowi w uznaniu szczególnych zasług dla Bielawy i bielawskiej Oświaty. Wstępnie zaplanowano datę uroczystości 45-lecia TPB na 15 czerwca oraz imprezę integracyjną członków TPB. W niedługim czasie ma się pojawić nowa publikacja TPB autorstwa Rafała Januszkiewicza, będąca zbiorem ciekawostek historycznych o Bielawie i okolicach. Promocja książki zaplanowana została na kwiecień.