Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu

Zarząd TPB zaprasza na Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Członków Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, które odbędzie się w dn. 22.03.2024 r. (piątek) o godz. 16.45 – pierwszy termin, o godz. 17.00 – drugi termin, w siedzibie TPB przy ul. Wolności 109 w Bielawie.

Program Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przywitanie członków TPB oraz powitanie nowych członków TPB. Uczczenie minutą ciszy zmarłych w minionym roku. Wręczenie legitymacji członkowskich i podziękowań.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Członka TPB.
 7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu TPB za 2023 rok – prezes TPB.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 rok – skarbnik TPB.
 9. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2023 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi TPB.
 10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 11. Przyjęcie uchwałą sprawozdania z działalności Zarządu TPB za 2023 r.
 12. Przyjęcie uchwałą sprawozdania finansowego za 2023 r.
 13. Przyjęcie uchwałą protokołu Komisji Rewizyjnej za 2023 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2023.
 15. Przedstawienie ramowego planu pracy na 2024 r.
 16. Podjęcie uchwały o wyborze prezesa TPB na nową kadencję 2024-2028 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Zarządu TPB.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu TPB.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu TPB w sprawie ukonstytuowania się zarządu.
 20. Podjęcie uchwały o wyborze członków Komisji Rewizyjnej.
 21. Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej TPB w sprawie ukonstytuowania się komisji.
 22. Sprawy różne i wolne wnioski.
 23. Zamknięcie zebrania.

Z wyrazami szacunku, w imieniu Zarządu TPB

Weronika Karwacka