Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Tadeusza Drapicha
Honorowego Członka Towarzystwa Przyjaciół Bielawy,
człowieka oddanego bielawskiej oświacie
i naszej małej ojczyźnie.
Cześć Jego pamięci!

Rodzinie składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Bielawy

tadeszu drapich