Pocztówka z Bielawy – Edycja II

Konkurs fotograficzny

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Pocztówka z Bielawy.
Zapoznaj się z regulaminem, pobierz kartę zgłoszenia, wypełnij ją i wyślij razem z pracą do 30 września, mailowo na adres: stowarzyszenietpb@gmail.com lub osobiście bądź drogą pocztową na adres Towarzystwa: 58-260 Bielawa, ul. Wolności 109.

Konkurs Pocztówka z Bielawy