Betlejemskie Światło Pokoju w Towarzystwie Przyjaciół Bielawy

W środę, 20 grudnia, w naszej siedzibie prof. Ryszard Waksmund, wiceprezes TPB przyjął z rąk Julii Straszak, drużynowej 26 GZ „Kubusie Puchatki” z Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej, lampion z Betlejemskim Światłem Pokoju.
Julia Straszak podkreśliła, że ogień ten symbolizuje przyjaźń i dobroć, a harcerze obdarzają nim przed Bożym Narodzeniem ludzi, instytucje, firmy, które są dla nich ważne, które ich wspierają i pomagają w wychowywaniu młodych ludzi. Pierwsza świeca jest odpalana w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem, a potem płomień jest niesiony w wielkiej sztafecie skautów przez kraje i kontynenty. Od roku 1991 uczestniczy w niej Związek Harcerstwa Polskiego, który otrzymuje światełko ze Słowacji i przekazuje do Rosji, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Niemiec i Szwecji z hasłem „Czyńmy pokój”.
W tym niespodziewanym dla nas wydarzeniu uczestniczyły też członkinie sekcji ekologicznej: Elżbieta Grosicka, Danuta Myśliwiec, Anna Sobierajska, Urszula Ubych oraz członek zarządu TPB Piotr Szkudlarek. Dziękując za piękny dar, zadeklarowaliśmy kontynuację współpracy i zaprosiliśmy druhny i druhów z 26. Gromady Zuchowej „Kubusie Puchatki” na kwietniowe spotkanie z okazji Święta Drzewa, a Julii Straszak życzyliśmy połamania pióra na maturze.
W przedświąteczną atmosferę wpisały się słowa polonistki Janiny Weretki-Piechowiak:

Choinki
jak u Andersena
i najczulszego
zamyślenia,
by, zanim zabrzmi głos
kolędy,
pokój zapanował
wszędy.

Życzymy członkiniom i członkom Towarzystwa Przyjaciół Bielawy i wszystkim mieszkańcom naszego miasta spokojnych, rodzinnych, pełnych wzajemnego zrozumienia świąt Bożego Narodzenia. Niech Betlejemskie Światło łączy nas ponad podziałami, niech przyniesie do naszych domów, wraz ze swoim szczególnym blaskiem, nadzieję, radość i pokój.

Danuta Myśliwiec, sekcja ekologiczna TPB