W piątek, 8 grudnia, w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Bielawy odbyło się świąteczne spotkanie dla członków stowarzyszenia i zaprzyjaźnionych mieszkańców Bielawy. Prezes TPB – Weronika Karwacka przywitała przybyłych oraz podziękowała członkom poszczególnych sekcji za ich zaangażowanie. Następnie wiceprezes TPB – prof. Ryszard Waksmund opowiedział szczegółowo o działalności sekcji historycznej TPB. Wkrótce potem członkini sekcji artystycznej TPB – Dorota Ciszewska odczytała wiersze swojego autorstwa. W następnej kolejności o swoich zainteresowaniach opowiedział nowy członek TPB – Dariusz Gortych. Wieczór umilały nam kolędy oraz świąteczny poczęstunek. Nie obyło się bez historycznych, lokalnych perełek, które zafundował nam, również nowy członek TPB, Patryk Frąk. To było bardzo udane spotkanie, obfite w nawiązywanie kontaktów i zacieśnianie więzi. Za przygotowanie spotkania dziękujemy członkom Zarządu TPB: Grażynie Piotrowskiej i Piotrowi Szkudlarkowi.

oprac. Weronika Karwacka