Zarząd TPB zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 16.45 w siedzibie TPB przy ul. Wolności 109 w Bielawie.

Porządek Walnego Zgromadzenia

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Powitanie członków TPB oraz przywitanie nowych członków TPB i wręczenie im legitymacji członkowskich.
  3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  7. Przedstawienie projektu nowego Statutu TPB  i dyskusja.
  8. Przyjęcie nowego Statutu TPB – uchwała.
  9. Sprawy różne i wolne wnioski.
  10. Zamknięcie zebrania.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z projektem nowego Statutu TPB, który znajduje się na naszej stronie internetowej oraz jest dostępny w siedzibie TPB.