Wyprawa na Górę Parkową

W środowe przedpołudnie 28 czerwca Anna Sobierajska, Danuta Myśliwiec i Adam Domagała z sekcji ekologicznej TPB wraz z Tadeuszem Łazowskim, fotografem Bielawy i jej honorowym obywatelem, komisyjnie zmierzyli dwa drzewa na Górze Parkowej.

Będziemy się starali o o nadanie statusu pomnika przyrody lipie drobnolistnej (Tilia cordata) i nazwy Lipa Towarzystwa Przyjaciół Bielawy. Drzewo ma 337 cm obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm, naturalny pokrój, rozłożyste konary, ok. 18 m wysokości i ogólnie bardzo dobrą kondycję. Rośnie w pobliżu miejsca wyznaczonego na ognisko. Jej wiek szacujemy na ponad 120 lat.

Tej samej procedurze poddaliśmy buka zwyczajnego (Fagus silvatica), który poszczycić się może 270 cm obwodu pnia, pięknym, strzelistym pokrojem i świetną kondycją ogólną. Rośnie nieopodal ruin dawnej restauracji „Letnia” wybudowanej w 1886 r. przez rodzinę Schenków, w pobliżu nieistniejącego już pomnika Karla Jaeschkego postawionego w w roku 1900, by zachować pamięć o znanym przewodniku po Górach Sowich, członku Towarzystwa Sowiogórskiego. Dla stuletniego buka proponujemy status kandydata na pomnik przyrody i nazwę Buk Karla.

Pomysłodawczynią tego projektu jest Anna Sobierajska, autorka ścieżki florystyczno-geologicznej po Górze Parkowej. Anna wybrała także drzewa i nazwy, a przy okazji mierzenia pokazała nam swoje ostatnie odkrycia przyrodnicze. Atrakcyjne dla uczestników wyprawy były również opowieści historyczne Tadeusza Łazowskiego, a w szczególności te unikalne, nigdzie niepublikowane o tuż powojennych wydarzeniach związanych z pomnikiem Karla Jaeschekego..
Natomiast Adam Domagała mierzył, ze swadą obliczał współrzędne położenia drzew i ich wysokości i bawił nas do łez harcerskimi anegdotami.

Dziękuję wszystkim za udział w tym niecodziennym przedsięwzięciu.
Danuta Myśliwiec

dscf0027

Fot. Tadeusz Łazowski

dscf0019

Fot. Tadeusz Łazowski

dscf0023

Fot. Tadeusz Łazowski

dscf0007

Fot. Tadeusz Łazowski

dscf0028

Fot. Tadeusz Łazowski

dscf0024

Fot. Tadeusz Łazowski

q1

Fot. Danuta Myśliwiec

q2

Fot. Danuta Myśliwiec

q3

Fot. Danuta Myśliwiec

q4

Fot. Anna Sobierajska

q5

Lipa drobnolistna, fot. Anna Sobierajska

q6

Lilia złotogłów, fot. Anna Sobierajska

q7

Gnieźnik leśny. Jeden z trzech bezzieleniowych storczyków występujących w Polsce o bardzo ciekawym cyklu rozwojowym, fot. Anna Sobierajska